Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả:

Kết quả Kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay

Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố khóa ngày 09/01/2024